SPGR Belte-nivåer


Tilgangen til SPGR Gyre Web-systemet er delt opp i forskjellige nivåer indikert med "fargede belter", disse indikerer brukerkunnskap, erfaring og sertifisering i bruken av SPGR-verktøyene.

De tre første nivåene (Hvitt Belte, Gult Belte, Oransje Belte) krever ikke SPGR-sertifisering og kan gjennomføres uten hjelp fra en SPGR-konsulent. Dermed gir disse kun en ganske grunnleggende tilgang for å sikre etisk bruk.


Hvitt Belte - den individuelle selvrefleksjonen

I dette nivået kan du teste deg selv gjennom en forenklet SPGR-spørring for egenevaluering og få tilgang til et enkelt Felt- og Smidighetsdiagram for å bli kjent med SPGR-verktøyet og terminologien.

Mest nytting som et springbrett for ledere som vurderer å bruke SPGR for å forbedre seg selv og sitt team i fremtiden. Dette leder oss til:

Gult Belte - team leder-spørring

En leder er ingenting uten sitt team, og her kan du opprette grupper for ditt team og la de besvare spørringen om sin leder (deg) og teamet i en helhet. Her vil du få innsikt i hvordan du blir oppfattet som leder (som sannsynligvis vil avvike sterkt fra det du selv rapporterte på Hvitt Belte-nivå) og få en grov indikasjon på hvordan laget har det.

Dette er en enkel versjon av "SPGR 360+" spørring and analyse, og fokuset er på lederen og vil hjelpe med å få en innsikt i hvordan de blir oppfattet og hva som kan forbedres. Når selvrefleksjonen, innsikten og bevisstheten er behandlet av deg, lederen, er det på tide å vurdere neste nivå.

Oransje Belte - team gruppe-spørring

Hvordan har ditt team det? Her går vi inn i det essensielle om teamet gjennom en undersøkelse der alle medlemmene svarer om alle andre i teamet.

Dett er en enkel versjon av "SPGR TEAM" spørringer og analyser, og fokuserer på gruppen og hvor godt den fungerer i sin helhet. Innen nå har du sannsynligvis fått litt innsikt i hvor du og teamet ditt kan forbedre seg. Men mens hvem som helst kan se et brukket bein under en røntgenundersøkelse og identifisere dette, er det vanskeligere å vite hvordan man skal nærme seg gruppen for å lede den mot en bedre og mer synergistisk oppførsel.

På dette tidspunktet er det fornuftig å enten kontakte en SPGR-konsulent for å få hjelp til å analysere og planlegge hvordan du skal bruke resultatene, eller å starte SPGR-sertifiseringsprosessen og få Grønt Belte.

Send oss en e-post som forklarer hva du trenger, og vi vil henvise deg til en SPGR-konsulent. Konsulenten vil ha muligheten til å gjøre en grundigere analyse og grave dypere ned i spørringsresultatene du har fått så langt, og gi råd om hvordan du kan bruke reultatene effektivt og etisk. Hvor mye hjelp som trengs fra en SPGR-konsulent kommer an på størrelsen på ditt team og hvilken situasjon det er i.

Om du har funnet ut at SPGR er noe for deg og derfor ønsker sertifisering, kontakt oss for å finne tidspunkt for neste kurs er, og behold rapportene du har fått så langt, da de kan brukes som grunnlag for det nødvendige forberedende arbeidet til sertifiseringskurset.


Grønt Belte - den profesjonelle SPGR-brukeren

Grønt Belte er det første nivået som krever SPGR sertifisering.

Når du har gjennomført kurset og er autorisert bruker av SPGR, er du klar til å bruke SPGR-verktøy til fordel for enkeltpersoner, team og organisasjoner, både i din organisasjon og i andre.

De viktigste arbeidsverktøyene på Grønt Belte nivå er "SPGR 360+" (for enkeltpersoner, coaching, lederutvikling osv.), og "SPGR TEAM" (for grupper, arbeidsteam, avdelinger osv.). Individuelle rapporter for hver deltaker i en spørring er tilgjengelig for konsulenten, noe som gir dypere og mer direkte tilbakemelding til gruppemedlemmene.

Du kan også tilpasse 360+ spørringene med abstrakte svarobjekter for mer detaljert analyse, f.eks. "ideell leder", "ideell medarbeider", "team som helhet" osv.

De tilgjengelige SPGR-rapportene inkluderer: Felt- og smidighetsdiagram.

MERK: Siden bruken og kravene til SPGR-konsulenten varierer sterkt, er dette og påfølgende nivåer underlagt tilleggskostnader for mer intensiv bruk av systemet. Abonnementspris dekker kun grunnleggende bruk.

Blått belte - den erfarne SPGR spørringsbrukeren

Inkluderer alt fra Grønt belte nivå, men inkluderer også:

  • SPGR Objektspørring - spørringer for flere respondenter om objektspørringer, ofte brukt for å analysere organisasjonskultur.
  • Polariseringsdiagram - for å enkelt identifisere polarisering i gruppen og potensielle konfliktområder.
  • Spiraldiagram - et intuitivt "sommerfugl"-diagram som viser hele SPGR-skalaen innenfor et "norm"-område.

Rødt belte - den verdensvante SPGR trollmannen

Alt fra Grønt og Blått belte, pluss:

  • Rask SPGR-spørring - kortere spørring med 12 spørsmål for raskere responstid brukt på spørringer, og for større teams
  • Rådata - tillater alternative metoder for innhenting av SPGR_data og for å legge det inn i systemet. Nyttig dersom spørringene gjøres off-line, på papir, eller andre metoder.
  • Generisk spørringsoppsett med mer fleksibilitet når det gjelder å velge hvilke medlemmer som vil bli spurt, evaluert og spurt om svarobjekter.
  • FreeRider - en enkel spørring nyttig i spesifikke situasjoner.
  • Tilpassede rapporter - endre rapportoppsettet, legg til/fjern diagrammer, sett inn tilpasset tekst osv.

Svart belte - SPGR mesteren

Full tilgang til alle funksjonaliteter i SPGR-systemet, inkludert HUMRES og observativ datainnføring. (Noen funksjoner er avventende)

Dette er kun for avanserte og erfarne SPGR-brukere.