SPGR Rapporttyper

Det finnes flere forskjellige rapporttyper for SPGR i tillegg til forskjellige diagrammer. Det er også mulig å opprette tilpassede versjoner av rapporttypene (for Rødt og Blått belte brukere). Dette er derfor ikke en omfattende og komplett liste, men forklarer generelt de primære rapporttypene.

Om rapporter og bruk av disse

Men først, noen viktige ting å skille mellom.

Rapportnivå - Hvem er rapporten rettet mot?

Vi har primært tre rapportnivåer;

  • Medlem - rapporten er skreddersydd for eller om et spesifikt medlem.
  • Gruppe - denne rapporten er om gruppen som en helhet.
  • Organisasjon - for et høyere nivå på rapporten.

En Medlemsnivå -rapport inneholder mer relevant informasjon for den enkelte, og disse kan sendes via e-post. Men det er derfor også mer personlig og dermed må personvern håndteres med forsiktighet.

På den andre siden fokuserer en Gruppenivå -rapport på gruppen som helhet. Slik kan den være mer egnet for presentasjoner til felles foran hele gruppen.

Data-detaljnivå - Hvem kommer til å se rapportene?

Selv om det er relatert til rapportnivået, må du også holde et øye med detaljnivået i rapporten for å sikre etisk bruk før du sender eller viser dem. Noen rapporttyper vil for eksempel liste de individuelle svarene i diagrammene, mens andre ikke vil. Om de kan vises eller sendes til medlemmene i gruppen, deres leder osv. er et viktig etisk skjønn for SPGR-konsulenten.

Derfor er det noen ting man bør huske;

  • Rapporter på høyt detaljnivå er nyttige for den erfarne SPGR-konsulenten som analyserer resultatene, men skal ikke deles direkte med mindre deltakerne både godtar og anses å være moden nok til at resultatene neppe vil bli tatt negativt .

  • Rapporter på middels detaljnivå inkluderer medlemsspesifikke rapporter der de får sine egne detaljerte svar, men ikke andres, samt rapporter på gruppenivå, hvor det i begge tilfeller er litt "anonymitet i gjennomsnitt". For mindre grupper blir dette tynne sløret av anonymitet raskt mindre nyttig, og dette krever at SPGR-konsulenten tar en subjektiv avgjørelse om hva som kan presenteres.

  • Rapporter med lavt detaljnivå bruker generelt kun gjennomsnitt, lite individuell identifikasjon og kan deles ganske fritt i gruppen. Gjeldende personvernregler og forskrifter gjelder fortsatt.

Vanlige SPGR-rapporttyper

Dette er de mest brukte SPGR-rapporttypene som er tilgjengelige for majoriteten av spørringene som kan lages.

Felt- og Smidighetsdiagram (FAD)

FAD -rapporten er det generelle utgangspunktet for SPGR-konsulenten til å grave i resultatet. Den inneholder flere kopier av SPGR-feltdiagram fra forskjellige perspektiver, så vel som det samme for Smidighetsdiagram. Det er på medlemsnivå og høy detalj, så det er IKKE en god kandidat for deling direkte med medlemmer.

Feltanalyse kartlegger relasjoner mellom medlemmer av gruppen og gir et visuelt bilde av gruppedynamikken, roller og rollebeskrivelser, samt fordeling av makt og innflytelse. Feltanalysen blir også brukt til å identifisere forskjeller i medlemmenes syn av gruppens sosiale realitet (mentale modeller).

Smidighetsanalyse identifiserer hvilken gruppefunksjon/kultur som atferden primært støtter, hyppigheten av atferd, intensitetsgrad og utviklingsområder langs åtte vektorer. Smidighetsanalysen brukes også til å identifisere likheter og forskjeller mellom egen og andres oppfatning. Også andre objekter (ikke personer) kan være grunnlaget for smidighetsanalysen, som for eksempel er relevant for triangulering.

Grupperapport (Grp2)

Grupperapport (grp2) er i utgangspunktet en trimmet versjon av FAD-rapporten og ment for SPGR TEAM-spørringer og lignende, der alle medlemmer i en gruppe vurderer hverandre og seg selv. På medlemsnivå og middels detalj, og er utgangspunktet for tilbakemelding når du gjør gruppe-, TEAM-, TEAM + og lignende spørringer, noe som betyr at det kan ganske trygt deles med medlemmene.

Objektrapport (Obj)

Objektrapporten (obj) kan sammenlignes med Grupperapport i det henseende at den er en versjon av FAD-rapport, men denne er ment for spørringer der medlemmene primært eller bare blir spurt om svarobjekter, ikke andre medlemmer. Som Grupperapport har denne medlemsnivå og middels detalj, og kan ganske trygt deles med medlemmene.

360+ -rapport (360plus)

360+ -spørringene fokuserer på et ekelt medlem av gruppen (målpersonen) som får en 360 evaluering. Denne rapporten er en tilpasning av FAD for å gi tilbakemelding til målpersonen.

Spiralrapport (spiral)

Spiralrapporten presenterer Spiraldiagram av resultatene og svarene flatet ut til en todimensjonal rapport. Ofte et nyttig tillegg til 360+ -rapporten.

Spiralanalysen presenterer SPGR-resultat gitt for alle deler av SPGR-skalaen. Resultatene er plottet over et stilisert bilde av "SPGR-normen" som et grunnlag for sammenligning med profilen under evaluering. Fargekodene illustrerer hvilke deler som påvirker hvilken oppførsel. Spiralanalysen gir en viss detalj ned til deler som kan sammenlignes med "SPGR-normen". Ved å bruke dette oppnår du variasjon i verktøy uten å forlate "språket" og modellen du baserer opplæringen på, samt få en umiddelbar referanse til de forskjellige atferdskomponentene.

Selvresponsrapport (self)

Selvrapport er en minimalistisk FAD-rapport som kun viser medlemmene deres egne svar; ingen data fra andre respondenter. Dette kan være nyttig for enkelte individuelle spørringer, samt som en forhåndsvisning for å gjøre respondenten med diagrammene før resultatene fra alle respondenter er ferdige.

MERK: En spørring kan bli satt opp til å tilby en forhåndsvisning som PDF-rapport av denne typen umiddelbart etter at respondenten har fullført sine svar. Klikk "Rediger Spørring" på den spesifikke spørringen og aktiver"Respondentens forhåndsvisning" om dette høres nyttig ut for ditt bruk.

Tilpassede rapporttyper

Brukere med Rødt Belte eller Svart Belte kan opprette tilpassede rapporttyper. Dette lar deg kopiere en eksisterende rapporttype og legge til/fjerne komponenter fra rapporten, samt legge til tekstsider. Denne funksjonen er ganske teknisk.