Välkommen till Gyre Web

SPGR Gyre Web är vår webbportal för installation, implementering och analys av SPGR-frågor. Här kan du enkelt lägga till grupper, skapa frågor, skicka ut inbjudningar och hämta rapporter.

SPGR - Stärka Person-Grupp Relationer

Samspel » Prestation » Grupp » Relation

» Logga in på SPGR Gyre Web-systemet

Logga in på systemet med e-post och lösenord för att skapa grupper, lägga till medlemmar, skapa frågor, skicka inbjudningar och ladda ner PDF-rapporter för TEAM och 360+ analyser.

» Registrera dig nu och prova SPGR

Registrera dig nu för att lära känna SPGR-verktyget.